دانلود رایگان دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای اولین بار 9291

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سالهای 89 90 91 92 برای اولین بار به صورت رایگان همراه با پاسخ های تشریحی در سایت "کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی" قرار گرفت. نمونه سوالات کلیه رشته ها و گرایشهای تحصیلی در این مجموعه سوالات به صورت یکپارچه و زیپ شده قرار دارد. داوطلبان عزیز می توانند بدون پرداخت هزینه و به صورت رایگان مجموعه سوالات را دانلود نمایند. همچنین متقاضیان گرامی می توانند دفترچه راهنمای ثبت نام را نیز از بخش دانلودها دریافت نمایند. سوالات و ابهامات خود را می توانید از طریق کامنت ها به مدیریت وبلاگ منتقل نمائید.

برای مشاهده لیست رشته ها به ادامه مطالب مراجعه نمایید

20311 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات انگلیسی

20312 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آموزش زبان انگلیسی

20315 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مترجمی زبان انگلیسی

20334 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات آلمانی

20390 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان شناسی همگانی

20405 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

20407 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

20410 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی

20505 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اجتماعی - جامعه شناسی

20509 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری

20510 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اجتماعی - مردم شناسی

20512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - پژوهش علوم اجتماعی

20515 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق در ارتباطات اجتماعی

20517 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی

20608 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی

20613 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت آموزشی

20619 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی

20620 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تحقیقات آموزشی

20701 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی بالینی

20702 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی تربیتی

20703 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی شخصیت

20704 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی صنعتی و سازمانی

20705 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی عمومی

20708 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - سنجش و اندازه گیری(وانسنجی)

20712 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - کودکان استثنایی

20804 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق بین الملل

20805 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق جزا و جرم شناسی

20807 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق خصوصی

20808 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق عمومی

20812 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم سیاسی

20911 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

20912 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

20914 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اقتصادی

21207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت بازرگانی

21210 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت دولتی

21211 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت صنعتی

21214 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست - مدیریت محیط زیست

21215 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت اجرایی

21237 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت امور شهری

21245 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت مالی

21602 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مشاور

21603 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مشاوره و راهنمایی

21701 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم کتابداری و اطلاع رسانی

30204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ژئوفیزی

30303 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - شیمی - شیمی کاربردی

30405 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی

30408 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - تکتونیک

30411 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - فسیل و چینه شناسی

30413 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

30507 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - میکروبیولوژی

30512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - بیو فیزیک

30531 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا

30532 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - جانوران دریا

30533 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - گیاهان دریا

30534 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - آلودگی دریا

30604 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا

30608 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم دریایی و اقیانوسی - هیدروگرافی

30702 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - هواشناسی

30801 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آمار ریاضی

40101 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - الکترونیک

40103 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - کنترل

40105 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - مخابرات

40111 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

40123 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - قدرت

40201 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی

40206 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر

40214 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - صنایع غذایی

40216 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

40227 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیست

40231 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی رنگ - صنایع رنگ

40232 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مخازن هیدروکربوری

40237 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - پژوهشی مهندسی نفت - پالایش

40241 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری

40309 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

40310 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

40314 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای افتصادی - اجتماعی

40408 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

40409 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی سازه

40412 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - راه و ترابری

40424 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

40436 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

40443 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی آب

40455 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل

40456 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی طراحی محیط زیست

40501 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - اکتشاف معدن

40502 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - استخراج معدن

40603 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

40604 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

40610 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

40652 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی -سیستمهای انرژی

40653 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی های انرژی

40654 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی های تجدیدپذیر

40803 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

40810 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

41002 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

41005 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر

41007 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپوتر - هوش مصنوعی

41010 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی فناوری و اطلاعات - شبکه های کامپیوتری

41204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی هسته ای - مهندسی رآکتور

41402 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

41403 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

50102 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی

50103 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه دام

50106 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی - فیزیولوژی

50202 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - خاک شناسی

50204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

50205 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

50206 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

50207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات

50208 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - زراعت

50209 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی

50217 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک شیمی و حاصلخیزی خاک

50218 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک

50219 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک فیزیک و حفاظت خاک

50220 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

50221 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - میوه کاری

50222 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - سبزی کاری

50223 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان زینتی

50225 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر

50228 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

50304 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

50313 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی

50328 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - سازه های آبی

50330 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان

50401 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

50502 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

50507 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - شیلات

50512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب

50519 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری

50521 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری

50548 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - مهندس جنگل

50551 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور

50607 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

60107 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تصویرسازی

60111 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - نقاشی

60204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - برنامه ریزی شهری و منطقه ای (1)

/ 9 نظر / 43 بازدید
آجي جون

سلامممممم چه وب قشنگی داری خوشم آومد خیلی خوش سلیقه ای عزیزم... میشه یه خواهش کنم؟؟؟؟؟؟ یه انجمن داریم با امکانات عالی فقط دوستای خوبی مثل شمارو نداریم... میشه بیاید سر بزنید؟؟؟؟؟... منتظر هستم فقط زوووووووود هااااااا... FardaForum.IR ‌ ‌‌ ‌ ‌‌

نگین

سلام بلاگتون رو دیدم مطالب خوبی داشت ازش استفاده کردم اگه دوست داشتید از وب سایت ما هم دیدن کنید مطالبش راجع ساختمان هوشمند هستش مثل بیاری گیاهان و تغذیه حیوانات خانه هوشمند دسترسي و كنترل از راه دور خانه هوشمند سیستم های صوتی و تصویری خانه هوشمند کنترل روشنایی خانه هوشمند و .. اگه از مطالب وب سایت ما خوشتون اومد لطفا مارو لینک کنید ممنون که به من سر میزنید http://mehestan.org

برده ولی آزاد

چنان درگیر چاله های پشت سر بودم که چاه پیش رو را ندیدم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تو که باشی سال ها یک فصلن نه خزان دلتنگی،نه سوز دل سردی،نه آتش بی مهری همه روزها با تو بهار عاشقیستـــــــــــ* خوشا آنانکه با گذر عمر پیر و با کهنه شدن عشق جوان می شوند. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تو که باشی سال ها یک فصلن نه خزان دلتنگی،نه سوز دل سردی،نه آتش بی مهری همه روزها با تو بهار عاشقیستـــــــــــ* [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تقدیم شما از هر آنچه نیکی ست.متشکرم از حضورتون عزیز

بهترین کسب درآمد اینترنتی

سلام خداییش وبلاگ خوبی داری اگه می خوای از بازدید های وبلاگت درامد مستقیم بگیری می تونی تو سایت زیر عضو بشی و بعد از اینکه پولت به 1000 تومن رسید تو کمتر از 12 ساعت بگیریش فقط کافیه کد کسب درامد رو ازش بگیری و تو وبلاگت بزاری من خودم عضوشم سایتش عالیه. http://parspa.s2a.ir

شارژآل

با عرض سلام و وقت بخیر همکار گرامی؛ شما به عنوان یکی از دارندگان 500وبلاگ برتر مد نظر شرکت ما مبنی بر ایجاد فروشگاه کارت شارژ انتخاب شده اید. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های فروش کارت شارژ در اینترنت می باشد که با دعوت از وبلاگ نویسان کوشا و با پشتکار و در اختیار گذاشتن یک فروشگاه کارت شارژ مستقل به مدیران وبلاگ ها این امکان را فراهم می آورد که با فروش هر کارت شارژ در سود فروش آن ها سهیم باشند.قابل ذکر است که تمامی کارت شارژ های موجود در این شرکت در اختیار شما قرار می گیرد و شما با فروش هر کارت شارژ در فروشگاه خود می توانید اقدام به کسب درآمد نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین مشاهده یک فروشگاه تست هر چه زودتر به سایت ما مراجعه فرمایید. با آرزوی موفقیت و شاد کامی از خداوند منان برای شما.

بهترین کسب درآمد اینترنتی

سلام خداییش وبلاگ خوبی داری اگه می خوای از بازدید های وبلاگت درامد مستقیم بگیری می تونی تو سایت زیر عضو بشی و بعد از اینکه پولت به 1000 تومن رسید تو کمتر از 12 ساعت بگیریش فقط کافیه کد کسب درامد رو ازش بگیری و تو وبلاگت بزاری من خودم عضوشم سایتش عالیه. http://parspa.s2a.ir

شارژآل

با عرض سلام و وقت بخیر همکار گرامی؛ شما به عنوان یکی از دارندگان 500وبلاگ برتر مد نظر شرکت ما مبنی بر ایجاد فروشگاه کارت شارژ انتخاب شده اید. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های فروش کارت شارژ در اینترنت می باشد که با دعوت از وبلاگ نویسان کوشا و با پشتکار و در اختیار گذاشتن یک فروشگاه کارت شارژ مستقل به مدیران وبلاگ ها این امکان را فراهم می آورد که با فروش هر کارت شارژ در سود فروش آن ها سهیم باشند.قابل ذکر است که تمامی کارت شارژ های موجود در این شرکت در اختیار شما قرار می گیرد و شما با فروش هر کارت شارژ در فروشگاه خود می توانید اقدام به کسب درآمد نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین مشاهده یک فروشگاه تست هر چه زودتر به سایت ما مراجعه فرمایید. با آرزوی موفقیت و شاد کامی از خداوند منان برای شما.

porhasan

سلام وبلاگ زیبایی داری به وب من هم یه سری بزن سیستم متفاوت افزایش بازدید با امکاناتی متفاوت که میتوانید ببینید با جایزه ویژه 6000 امتیاز برای کاربر جدید منتظرت هستم حتما بیا http://rank.1patog.ir

porhasan

سلام وبلاگ زیبایی داری به وب من هم یه سری بزن سیستم متفاوت افزایش بازدید با امکاناتی متفاوت که میتوانید ببینید با جایزه ویژه 6000 امتیاز برای کاربر جدید منتظرت هستم حتما بیا http://rank.1patog.ir