دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم حدیث دانشگاه پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات روش‌ تحقیق‌،اخلاق‌،تاریخ‌ اسلام‌،سیره‌ پیشوایان‌ دینی‌،منطق‌ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات آشنایی‌ با کلیات‌ علوم‌ عقلی‌،کلام‌ و عقاید اسلامی‌،تفسیر مقدماتی‌ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات صرف‌ و نحو کاربردی‌،قرائت‌ و درک‌ مفاهیم‌ از متون‌ حدیثی‌ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات قرائت‌ و درک‌ مفاهیم‌ از متون‌ تفسیری‌،قرائت‌ و درک‌ مفاهیم‌ از متون‌ فقهی‌ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات آشنایی‌ با فقه‌ مقدماتی‌،آشنایی‌ با اصول‌ فقه‌،قرائت‌ و تجوید قرآن‌ کریم‌ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات علوم‌ بلاغی‌،ترجمه‌ عربی‌ به‌ فارسی‌،ترجمه‌ فارسی‌ به‌ عربی‌ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات قرائت‌ مطبوعات‌ و استفاده‌ از رادیو،مکالمه‌ و محاضره‌ آشنایی‌ با فرق‌ اسلامی پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات آشنایی‌ با ادیان‌ توحیدی،‌کتابت‌ و تدوین‌ حدیث‌،شناخت‌ محدثان‌ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات مصطلحات‌ حدیث‌،طریق‌ تحمل‌ حدیث‌،جوامع‌ حدیثی‌ متقدم‌ و متأخر شیعه‌ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات اصحاب‌ اجماع‌،توثیقات‌ عام‌ و خاص‌،احادیث‌ موضوعه‌، ملاک‌های‌ نقد حدیث‌ پیام نور

 

/ 0 نظر / 38 بازدید